För att förbättra din vistelse på vår webbplats använder vi oss av cookies.
Automation
Transparens
För en god relation

Utbildning

Vi utbildar er personal i handhavande, underhåll och service av våra system vid färdigställande, allt efter era behov och önskemål.

Dokumentation

När ett projekt är slutfört och godkänt överlämnar vi ritningar över systemet i önskat format, exempelvis CAD eller PDF. Utöver ritningar tillhandahåller vi även pneumatik- och/eller elkretsschema. Vi knyter samman allt detta tillsammans med en utförlig handhavandeinstruktion med komplementerande underhåll- och servicemanual.


 
CS OptimalaSystem AB · Fredriksdalsgatan 20 · Box 152 · 601 03 Norrköping · 011-10 26 20 · info@cs-optimalasystem.se